Parti Ponty

14 . 07 . 2018

Pontypridd

Gŵyl Gymraeg i bawb. Cerddoriaeth fyw Cymraeg, perfformiadau ysgolion a grwpiau lleol, adloniant i blant a theuluoedd, celf a chrefft, gwyddoniaeth, chwaraeon, stondinau a llawer mwy.
Mynediad i hyn i gyd am ddim!

Cefndir

Artistiaid

Gwyl 2017

Newyddion

'LINE-UP' 2018

Eleni mi fydd Parti Ponty yn croesawu llu o artistiaid cyfoes cymraeg, gan gynnwys Candelas, o bosib band mwya Cymru ...

asdfas

Bydd y band ... yn . . .. . ..
dsfsdfdsf

Rhywbeth arall .. . .

Eleni mi fydd Parti Ponty yn . . . . . . . .. . . . .. . . . .

Rhywbeth ??

Bydd y band ... yn . . .. . ..
dsfsdfdsf

Tri Llwyfan yn Dref

Ar ein llwyfannau, mi fydd rhywbeth at ddant pawb, o fandiau cyfoes i bartion ysgol. Gwyliwch ein cyflwyniadau fideo i weld pwy sy'n perfformio.

Error connecting to Facebook video.